Winkelmandje

Winkelmandje is leeg.

LICENTIES

VOORWAARDEN 

ALGEMEEN 

Verkoopslicentie:
Indien u zich een verkoopslicentie aanschaft, mag u één item, dat gemaakt werd op basis van één van onze patronen, verkopen.

Workshoplicentie:
Bedrijven die een workshoplicentie aankopen, krijgen de mogelijkheid om een naaiworkshop te organiseren met één van onze patronen.
Zij krijgen eveneens de toelating om per aangekochte licentie één zelf aangekocht digitaal patroon met één workshopdeelnemer te delen. 
Personen die niet in het bezit van een geldig BTW-nummer en die geen bedrijf bezitten binnen de sector,
worden verboden deze workshoplicenties aan te kopen en naaipatronen te delen met andere individuen.

KOSTPRIJS 

Door de aankoop van een licentie via onze website gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden verbonden aan deze licentie.
Door de aankoop van een licentie erkent u dat Maatwerk & Co alle rechten, titels en belangen van de intellectuele eigendom van de Juffrouw Kersjes naaipatronen bezit.
De kostprijs voor 1 licentie is €5.

LABELS

Per aangekochte licentie ontvangt u per post een geweven label.

Verkoopslicenties:
In elk stuk dat u maakt met onze naaipatronen en te koop aanbiedt, moet een licentielabel genaaid worden.
Dit label dient op een zichtbare plaats aan de buitenkant van het stuk genaaid te worden.
Bij het online verkopen van het kledingstuk moet het Cherry Designs label duidelijk te zien zijn op een foto.
U dient ook een verwijzing en link naar de Cherry Designs website op te nemen in de omschrijving van het item.

Workshoplicenties:
In elk stuk dat gemaakt wordt op basis van onze naaipatronen tijdens een workshop moet een licentielabel genaaid worden.
Dit label dient op een zichtbare plaats aan de buitenkant van het stuk genaaid te worden. 
Bij het online plaatsen van (foto's van) workshops op basis van onze naaipatronen, moet het Cherry Designs label duidelijk te zien zijn.
U dient ook een verwijzing en link naar de Cherry Designs website op te nemen in de omschrijving van de workshops.

AANSPRAKELIJKHEID

Maatwerk & Co is niet aansprakelijk voor workshops die gegeven werden met onze naaipatronen door derden.
Maatwerk & Co is niet aansprakelijk voor kledingstukken die gemaakt werden op basis van onze naaipatronen door derden.

OVEREENKOMST

Door de aankoop van een licentie op de Cherry Designs website erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en de rechten, verplichtingen en voorwaarden die erin zijn opgenomen volledig begrijpt.